• Дагалдах хэрэгсэл

    Дагалдах хэрэгсэл

    Боолтыг ANSI B1.13M-д 6-р зэргийн хүлцлийн хувьд тодорхойлсон.Боолтны материал нь 4.6-р ангийн ASTM F568M-д нийцдэг.Зэврэлтэнд тэсвэртэй боолт хийх материал нь 8.83 ангийн ASTM F 568M стандартад нийцдэг.боолт.Гадаргуугийн боловсруулалтыг AASHTO M232-ын дагуу хийнэ.